MOTO-PAL Ośrodek Szkolenia Kierowców

Znajdź nas

Znajdź nas na facebook

Promocja

 

KURS PRAWA JAZDY

KAT. B (3490 zł od 3090,00 zł)

KAT. C, CE (7980 zł 7490,00 zł)

 

KURS OPERATORA WÓZKÓW WIDŁOWYCH

(zamiast 900650,00 zł)

Informacje

 

KURS OKRESOWY DLA KIEROWCÓW ZAWODOWYCH

Rozpoczęcie 01.12.2023r

o godz 15.00 TRZEBINIA

 

Badania Lekarskie

Chrzanów, 08.12. od godz. 1500   

 

Badania Psychologiczne

Chrzanów, 08.12. od godz. 1400  

 

   

Pierwsza Pomoc

Trzebinia, 02.11. godz. 900

 

Kwalifikacje wstępne

Kwalifikacje wstępne i wstępne przyspieszone.

Kwalifikacje wstępną lub wstępną przyspieszoną muszą  ukończyć osoby, które chcą pracować jako kierowcy samochodu ciężarowego o DMC większej niż 3,5 t lub autobusu i mają wydane prawo jazdy kat D po 10 września 2008 roku, bądź kat. C po 10 września 2009 roku.  Jeżeli prawo jazdy zostało uzyskane i wydane dla ww. kategorii przed tymi terminami to kierowcę obejmuje tylko szkolenie okresowe.

Kiedy kwalifikacja wstępna?

- w przypadku kat. D dla osób, które nie ukończyły 23 lat,

- w przypadku kat. C dla osób, które nie ukończyły 21 lat.

Kiedy kwalifikacja wstępna przyspieszona?

- w przypadku kat. D dla osób, które ukończyły 23 lata,

- w przypadku kat. C dla osób, które ukończyły 21 lat.

 

W każdym przypadku przed otrzymaniem Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej należy wykonać badania lekarskie i badania psychologiczne, a następnie dokonać wymiany prawa jazdy, by uzyskać w nim wpis posiadanych uprawnień (kod 95).

Przed upływem 5 lat od uzyskania Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej trzeba ukończyć szkolenie okresowe, ponownie badania lekarskie i psychologiczne i wymienić prawo jazdy – i tak co 5 lat.

Kurs kwalifikacji wstępnej, wstępnej przyspieszonej kończy się egzaminem teoretycznym w postaci testu składającego się z części ogólnej i części specjalistycznej. Dla kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, bądź uzupełniającej przyspieszonej test składa się tylko z części specjalistycznej.

Trzebinia

ul. Kościuszki 52
32-540 Trzebinia

tel. 32 753 30 46
kom. 602 53 60 23

Libiąż

ul. Słowackiego 3
32-590 Libiąż

tel. 32 614 00 41
kom. 660 61 19 23

Chrzanów

ul. Dobczycka 1
32-500 Chrzanów

tel. 32 753 92 68
kom. 664 04 87 12